Cursus clubscheidsrechters seizoen 2011-2012 en ontwikkelingen bij de KNHB
22-5-2012  | 
Geslaagden afgelopen cursus clubscheidsrechter.
Ook na de winterstop is er weer een cursus geweest voor clubscheidsrechter. Een 25-tal leden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de cursus. Hiervan hebben er veertien leden de cursus gevolgd en zij zijn allen geslaagd. Namens het bestuur en de arbitragecommissie gefeliciteerd. Zie in de bijlage wie er zijn geslaagd.
 

Nieuwe wijze van cursus geven

De laatste cursus was een bijzondere cursus. Het was laatste cursus die door middel van docenten werd gegeven. Met ingang van het nieuwe seizoen heeft de KNHB er voor gekozen om de cursus digitaal aan te gaan aanbieden. Het is dan de bedoeling dat de leden, jeugd maar ook senioren, door zelfstudie zich bekwamen in de regelgeving van hockey. Wanneer men deze dan beheerst, kan men zich opgeven voor het examen (afgenomen op de oude manier). De KNHB hoopt hiermee meer mensen te prikkelen en te stimuleren om te gaan fluiten en kennis te nemen van de spelregels.
 

Verlagen leeftijd behalen scheidsrechterskaart.

Om te kunnen blijven voldoen aan, de vraag naar scheidsrechters en de afspraak, dat jeugdleden een kaart moet hebben op het moment dat men overstapt van de jeugd naar de senioren, wil de arbitragecommissie tijdens de eerst volgende ALV voorstellen; om de leeftijd voor het behalen van een scheidsrechterskaart naar de B- jeugd in plaats van de A-jeugd.
 

De B-jeugd, voorzover deze nog geen kaart hebben, zullen dan ook in het nieuwe seizoen worden uitgenodigd om de cursus op de nieuwe manier te volgen.

 

Clubscheidsrechter +.

Voor leden die reeds in het bezit zijn van een kaart en het leuk vinden om te fluiten heeft de KNHB ook iets nieuws bedacht. Namelijk de scheidsrechter +.
 

Leden die het leuk vinden om te fluiten worden gekoppeld aan een leercoach die hun een halfjaar tot een jaar gaan begeleiden en coachen. Heeft men voldoende ervaring en kennis opgedaan dan mag men een proef van bekwaamheid doen. Behaald men deze dan zijn er op de kaart een + worden toegevoegd. Hiermee hopen wij het niveau van de clubscheidsrechters te verhogen om zo aan de vraag naar goede fluitisten te kunnen voldoen nu Bully steeds hoger gaat spelen.

 

Dus zijn er leden die fluiten leuk vinden en belangstelling of vragen hebben kunnen zich melden bij de arbitragecommissie.

 

Einde van het seizoen 2011-2012

Het seizoen loopt bijna ten einde er zijn nog enkele weken te gaan.Gezegd mag worden dat het afgelopen seizoen naar tevredenheid is verlopen. Natuurlijk waren weekenden bij waar het helemaal mis ging, maar het aantal weekenden dat het goed ging waren beduidend meer. Dus kunnen we positief terug kijken op het afgelopen seizoen.   
 

Als arbitragecommissie willen wij dan ook allen die gevraagd en ongevraagd een bijdrage hebben geleverd om het hockeyspel te kunnen spelen bedanken voor hun inzet.

 

De arbitragecommissie.

 

 

 

 
   
 
 
 


Bijlage: Kopie van Uitslag scheidsrechtersexamen Bully 14 MEI 2012.xls

terug naar vorige scherm