Zaterdag 30 juni 2012: inleveren keepersmaterialen
26-5-2012  | 

Alle keepers (jongste jeugd, junioren, senioren en veteranen) worden uitgenodigd om op zaterdag 30 juni 2012 tussen 10:00 en 13:00 uur de keepersmaterialen in te leveren. Dit kan in de Bully-materialenschuur achter veld 2.

We benutten de zomerperiode om alle materialen grondig na te kijken en waar nodig aan te vullen of te vervangen. De keepersmaterialen kunnen drie weken voor de start van de competitie 2012 – 2013 weer worden afgehaald. Voor selectieteams kan dit eerder, maar dan uiteraard wel in goed overleg. Om de controle voor ons gemakkelijker te maken, krijgen alle keepers een formulier waarop ze kunnen aangeven of (een deel van) het keepersmateriaal niet meer past of defect is.

In de komende zomerperiode worden ook alle lockers nagekeken en opnieuw ingedeeld. Dus alle lockers dienen eind juni 2012 leeg te zijn. Ook moeten alle (eigen) sloten zijn verwijderd.

Ruim voor de start van de competitie liggen de keepersmaterialen weer klaar voor gebruik. De keepers krijgen dan weer een (nieuwe) locker toe bedeeld.

Ben je niet in staat om op zaterdag 30 juni 2012 zelf langs te komen, probeer dan om iemand anders "te regelen” om jouw keepersmaterialen in te leveren. Lukt ook dat niet, neem dan tijdig contact met ons op.

Graag tot 30 juni!


Namens de commissie beheer keepersmaterialen,

Jasper Kosterink ([email protected] / 06-1261 3285)

terug naar vorige scherm