Aandachtspunten voor de juniorencompetitie
29-7-2012  | 

In dit bericht staan de aandachtspunten voor de wedstrijdsecretariaten voor de junioren voor seizoen 2012 - 2013. Voor de coaches en spelers is het ook relevant om deze KNHB-regels te weten.

 

-         Van toepassing is het vigerend Bondsreglement van de KNHB, deel veldhockeycompetitie (in bezit van het verenigingssecretariaat) en te downloaden via de site van de KNHB.

-         Voer het wedstrijdprogramma minimaal 14 dagen van tevoren in op de KNHB-site en geef iedere tussentijdse wijziging telefonisch en per mail (met ontvangstbevestiging) door. Wijzigingen op maandagavond (voorafgaand aan de competitiezaterdag) worden niet geaccepteerd!

-         Naast het invoeren van uitslagen op de standenmotor van de KNHB-site vóór maandagavond 20.00 uur, dienen de wedstrijdformulieren naar waarheid volledig en leesbaar ingevuld door de ontvangende (thuisspelende) vereniging in een voldoende gefrankeerde envelop uiterlijk maandagavond voor de laatste lichting (17.00 uur en in de grotere steden 19.00 uur) verzonden te worden aan het Bondsbureau KNHB, Postbus 2654, 3430 GB Nieuwegein.

-         Afgelastingen:

1.   Indien een wedstrijd is afgelast, dient zowel de thuisspelende als de uitspelende vereniging het afgelastingsformulier uiterlijk zondag te mailen aan het Districtskantoor, e-mail: [email protected]. (Dus géén wedstrijdformulieren naar Nieuwegein sturen bij afgelastingen met de mededeling dat er niet gespeeld is). De afgelaste wedstrijd zal door het districtskantoor direct worden geplaatst op de eerstvolgende inhaaldag (zie speelkalender). U ontvangt daarover bericht.

2.  Voor de jongste jeugd zijn er andere afgelastingformulieren. Deze formulieren moeten aan de KNHB in Nieuwegein gestuurd worden, t.a.v. Eline Hofhuis. @mail: [email protected].

3.  Probeer bij uw vereniging te regelen of het KG bij afgelastingen twee maal per dag gekeurd kan worden. Het gebeurt vaak dat er 's middags-toch-gespeeld-had-kunnen-worden. Door het meermalen keuren kan voorkomen worden, dat men inhaalwedstrijden op impopulaire dagen moet inhalen.

-         Voor vakanties, schoolexcursies, clinics, jubilea en Open Dagen wordt geen uitstel gegeven. Probeer via uw clubblad de aandacht op de coach en spelers te vestigen, om door te geven wanneer de excursies naar "verre oorden" plaatsvinden. Dan kunt u de wedstrijd met de andere vereniging van tevoren laten spelen. Het is ook mogelijk om de jeugdwedstrijden op de zondag van hetzelfde competitieweekeinde te spelen.

-         Weekendhockey: Na onderling overleg en overeenstemming tussen twee partijen én na toestemming van de districtscompetitieleiding is het toegestaan conform het Bondsreglement B.2.2.2. vastgestelde jeugdwedstrijd ook op de zondag van hetzelfde weekeinde te spelen. Deze verplaatsing dient uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het speelweekeinde te zijn aangevraagd en verleend en geldt niet voor jeugdteams spelend in de Bondscompetitie (LA en LB, super B en IDC-C). Voor alle volledigheid vermelden wij hierbij, dat zonder de uitdrukkelijke toestemming van de districtscompetitieleiding én bij misbruik de wedstrijd als niet gespeeld kan worden beschouwd, in welk geval competitiemaatregelen kunnen worden opgelegd conform het bondsreglement.

-         Aanvang van de wedstrijden kan tussen 09.00 en 17.45 uur vastgesteld worden. Hiervan mag niet worden afgeweken, ook niet in onderling overleg.

-         Voor een wedstrijd een aanvangstijd tussen twee uur voor zonsondergang en na 17.45 uur vaststellen is alleen toegestaan voor een veld waarvoor het bondsbestuur toestemming tot het spelen van wedstrijden bij kunstlicht heeft verleend.

 

-         Protesten over het meespelen van niet-gerechtigde spelers dienen hetzelfde speelweekend telefonisch of per mail alleen door de wedstrijdsecretaris bij het districtskantoor (026-3795317 of [email protected]) te worden gemeld. Protesten op wedstrijdformulieren alleen zijn niet voldoende.

-         Invallen in een ander team: voorbeeld: een jeugdspeler die wekelijks is opgesteld in een A-team, mag in een B-team invallen, mits hij of zij de B-leeftijd heeft. Met ingang van het seizoen 2009-2010 is aan deze regel een toevoeging gekomen.

Bij de Junioren is het voor een speler op zich geoorloofd om binnen één categorie (bijv. A/B enz.) voor alle teams uit te komen. In het geval het bondsbestuur dan wel de districtsbestuurscommissie echter vaststelt, dat het uitkomen van een speler uit een hoger team (bijv. A1) in een lager team (bijv. A2) binnen die categorie competitievervalsing veroorzaakt, dan kan het bondsbestuur respectievelijk de districtsbestuurscommissie de speler als niet-speelgerechtigd aanmerken (A.4.1.3.).

 

In het geval de niet-gerechtigde speler is uitgekomen in een beslissingswedstrijd, wordt de wedstrijd niet overgespeeld; het team waarin de niet-gerechtigde speler is uitgekomen verliest automatisch de wedstrijd (A.4.3.3.b.)

 

Als aanvulling op bovenstaande is tijdens de indelingsvergaderingen in samenspraak met de wedstrijdsecretarissen bepaald dat er in ieder geval sprake is van competitievervalsing wanneer een speler uit een hoger team in dezelfde categorie invalt in een lager team, als er meer dan een klasse verschil zit tussen beide teams. Bv. als B1 subtop klasse speelt en B2 speelt tweede klasse, dan is hier sprake van twee klassen verschil en is dus van competitievervalsing en zal de speel(st)er als niet-gerechtigd worden aangemerkt.

 

-         Bepalingen bij Landelijke A en B-competities en IDC (B.9.2.)

1.     Voor een team dat uitkomt in de landelijke A of B-competitie zijn alleen spelers spelgerechtigd die niet gedurende de (voor) competitie zijn voorgekomen op het wedstrijdformulier van een andere vereniging.

2.     Spelers die gedurende een seizoen reeds hebben gespeeld in een team uitkomend in een de Landelijke A of B-competitie, zijn niet speelgerechtigd gedurende hetzelfde seizoen uit te komen voor een andere team dat uitkomt in de Landelijke A of B-competitie. Artikel A.4.2. is derhalve niet van toepassing.

 

-         Niet-gerechtigde jeugdspelers bij beslissingswedstrijden (B.9.3.):

1.     Een jeugdspeler – die op zich de juiste leeftijd heeft om in het betreffende team uit te komen (A.2.3.) – mag slechts voor beslissingswedstrijden van dat team uitkomen indien hij/zij in voorgaande wedstrijden in hetzelfde seizoen tenminste 2x voor dat team is   uitgekomen.

2.     Deze regel geldt niet indien het een jeugdspeler/ster uit een lager elftal binnen dezelfde categorie betreft, of een jeugdspeler/ster uit een lagere categorie.

3.     Een beslissingswedstrijd is een wedstrijd, die:

a.   toegang geeft tot een landelijke competitie;

b.  gespeeld wordt tijdens een officieel landskampioenschap van de A, B en/of C categorie;

c.   als play-off wedstrijd om een landskampioenschap wordt gespeeld;

d.  door de (districts)competitieleiding als zodanig wordt aangewezen.


terug naar vorige scherm