BuitenHofavond op donderdag 28 februari in Hofkerk: Wat stelt respect nog voor?
15-2-2013  | 
Op donderdag 28 februari vindt de eerste Buitenhofavond van 2013 plaats. De debatavond staat in het teken van respect en de maatschappelijke betekenis daarvan.  De discussie rondom respect laait  telkens op als er incidenten rondom hulpverleners  hebben plaatsgevonden of na incidenten in het (betaalde) voetbal. Zelfs in de Tweede Kamer waar Wilders tegen Rutte roept: ‘Doe eens normaal man!’ is sprake van gebrek aan respect.

Deze uitspraak is ook de titel van de avond. Er is één ding dat iedereen wil: respect.  Maar wat is respect? Wat zijn de kenmerken van een respectvolle behandeling? Speciaal uitgenodigd om aan het debat deel te nemen zijn: burgemeester Theo Schouten, wijkagent Laurens Goossen en docent Ruud Wortelboer. Zij belichten het thema vanuit Oldenzaals perspectief. Gespreksleider is Bas Wolters. De avond start om 20.00 uur in de Hofkerk. De Hofkerk is open vanaf 19.30 uur.

Thema

Respect dwing je af, respect verkrijg je op basis van je gedrag. Het alleen maar uiten van het woord respect waar dat nodig is, zoals nu in het voetbal, maakt het in de ogen van velen een platgetreden woord. Als er geen ‘inhoud’ aan het begrip respect wordt gegeven, dan blijft het bij een loze oproep. Tijdens de avond komen de volgende vragen aan de orde:

·        Waar denk je aan bij het woord respect?

·        Hoe respectvol of respectloos gaan we met elkaar om anno 2013?

·        Wat zijn de oorzaken van respectloos gedrag?

·        Hoe kunnen we dit veranderen?

·        Je bent getuige van een (gewelds)incident. Wat doe je en wat doet het met je?

 

Initiatief Hofkerk

Dit is de negende debatavond, het vierde seizoen, die onder de titel BuitenHofavond plaatsvindt in de Hofkerk. Dit debat vindt zijn inspiratie in het gelijknamige programma op TV. De relatie met de Hofkerk is terug te vinden in het woordje Hof, met hoofdletter, dus: BuitenHof.

Dit initiatief is vanuit de Hofkerk genomen om mensen uit de Oldenzaalse samenleving met elkaar in contact te brengen rondom maatschappelijke, religieuze of levensbeschouwelijke thema’s. Eerdere thema’s waren onder meer: ‘Sociale media sociaal?’, ‘Euthanasie. Sterven, recht of gunst?’ en ‘Bezuinigingen. Ramp of kans?’

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Bos, telefoon 0541 - 516456.

U bent van harte uitgenodigd de avond bij te wonen.


terug naar vorige scherm