Incasso contributie
26-3-2013  | 

Deze week zal de tweede helft van de contributie voor seizoen 2012 - 2013 worden geïncasseerd. Ik verzoek u zorg te dragen voor voldoende saldo op de bankrekening. De contributie is door de algemene leden vergadering vastgesteld en die kunt u vinden op de website bij Informatie / Contributies (in de linke menubalk).

Met vriendelijke groet,

Jasper Busscher

Penningmeester OHC Bully.


terug naar vorige scherm