Afronden Digitaal Wedstrijd Formulier
16-11-2013  | 

Het digitaal wedstrijdformulier (DWF) dient op de wedstrijddag te worden afgerond.

De KNHB ziet wekelijks dat veel digitale wedstrijdformulieren helaas niet tijdig worden afgerond. Hierdoor ontstaat veel onnodig extra werk voor wedstrijdsecretarissen van de clubs én de hockeybond. Uitslagen en standen worden hierdoor niet tijdig verwerkt in de Standenmotor.

In de praktijk bemerkt de KNHB dat aan het eind van de dag een scheidsrechter pas accordeert, waardoor teams onnodig lang moeten wachten met afronden en het regelmatig niet meer doen.

De hockeybond adviseert het DWF direct na de wedstrijd af te ronden in het bijzijn van beide aanvoerders/coaches en de scheidsrechters.

De hockeybond zal strenger controleren op het bijtijds invullen van de digitale wedstrijdformulieren. Er kunnen administratieve boetes van maximaal € 75,00 per wedstrijdformulier worden opgelegd aan de vereniging/partij die het formulier te laat afrondt. In de praktijk zien wij dat veel clubs boetes doorbelasten aan de betrokkene(n). U betaalt dus uiteindelijk de rekening!

 

Help de wedstrijdsecretaris van uw vereniging en de hockeybond door het DWF tijdig af te ronden!

Voor vragen over het DWF kunt u contact opnemen met de wedstrijdsecretarissen van Bully: Monique Spitholt en Hans Kamp.


terug naar vorige scherm