7 oktober 2015 om 20:00 uur: ALV bij Bully
23-9-2015  | 

Het bestuur van Bully nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op woensdag 7 oktober 2015 vanaf 20:00 uur in het clubhuis van Bully.

We kijken nog even terug op het afgelopen seizoen en willen graag met de leden in gesprek over allerlei ontwikkelingen waarmee Bully in de (nabije) toekomst te maken krijgt. Enkele speciale onderwerpen die aan de orde komen zijn het bestuursreglement 'Alcohol bij Bully' en de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Bijgevoegd de complete agenda van deze vergadering. Hierin is tevens het voorstel voor de contributie voor seizoen 2015 - 2016 opgenomen.

De notulen van de voorgaande ALV (van 1 oktober 2014) zijn te vinden op de Bully-site. (Eerst wel even inloggen.)Bijlage: Agenda ALV 7 oktober 2015.pdf

terug naar vorige scherm