In Memoriam de heer Jan van Eerden
2-10-2015  | 

Recent bereikte ons het bericht dat Jan van Eerden overleden is op 91-jarige leeftijd.

Jarenlang was de heer van Eerden lid en later voorzitter van de Stichting Gelderman, eerder de stichting O en O geheten (Stichting Ontwikkeling en Ontspanning). De Stichting Gelderman ondersteunde de OHC Bully telkens als de vereniging een beroep op haar deed. Op een uiterst vriendelijke maar ook zakelijke wijze kreeg de vereniging in die functies met hem te maken. Zo speelde Bully op de Eekte op de grond van Gelderman; met het onderhoud van de velden, het clubhuis en de verlichting hielp de stichting in natura en in financiƫle zin altijd waar zij kon. Nooit werd tevergeefs een beroep gedaan.

In het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw maakte de heer van Eerden de vereniging erop attent dat de gronden waarop de velden lagen verkocht zouden worden en de vereniging naar een andere locatie om moest zien. Hij was er persoonlijk verantwoordelijk voor dat de vereniging voldoende tijd kreeg om met de gemeente de locatie aan de (huidige) Sportlaan overeen te komen in plaats van een drietal velden aan de Binnenweg die de gemeente aanvankelijk op het oog had. In financiƫle zin hielp hij mede de nieuwe investeringen mogelijk te maken. Mede dankzij zijn inspanningen en medewerking heeft de OHC Bully thans een prachtige accommodatie, waarvoor wij ook hem altijd dankbaar zullen blijven.

Moge hij rusten in vrede. Wij wensen zijn kinderen, aanverwanten en kleinkinderen veel sterkte toe om zijn overlijden te verwerken.

Bestuur en leden OHC Bully.


terug naar vorige scherm