Bully van negen naar acht
26-1-2016  | 

Op het Nationaal Hockeycongres van zaterdag 23 januari 2016 heeft de KNHB de ledencijfers van alle verenigingen van Nederland bekend gemaakt. Momenteel telt de KNHB net iets meer dan 250.000 leden. Gerelateerd aan de bijna 17 mln. inwoners in Nederland betekent dit dat ongeveer 1,5% van de Nederlandse bevolking hockeyt.

 

Uiteraard wordt er ook in Twente gehockeyd. De tien Twentse verenigingen hebben op de KNHB-peildatum van 31 oktober 2015 exact 6.129 leden. Dit is bijna 1,0% van het aantal inwoners van Twente. De hockeydichtheid ligt daarmee beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. De ledencijfers van de nieuwe hockeyclub in Losser zijn helaas nog niet meegeteld in deze KNHB-telling.

 

Qua omvang is HC Twente met 1.188 leden de grootste vereniging van Twente. Verder staan OHC Bully (1.032 leden) en MHC Almelo (942 leden) in de Twentse top drie.

 

District Oost Nederland (globaal: de provincies Gelderland en Overijssel) telt ruim vijftig hockeyverenigingen. OHC Bully is qua omvang de achtste vereniging van het district. Bij de vorige telling stond OHC Bully nog op een negende plaats. Door een groei van Bully en aan afname van het ledental bij HC Deventer, is OHC Bully de vereniging uit de Koekstad voorbij gestreefd.

 

In de bijgevoegde grafiek zijn de ledencijfers van de tien Twentse verenigingen vanaf 2007 weergegeven.Bijlage: Ledencijfers verenigingen 31-10-2015.pdf

terug naar vorige scherm