Inning contributie door ClubCollect
13-7-2016  | 

Ongetwijfeld hebben jullie ervaren dat Bully volop in beweging is. Er wordt een aantal slagen gemaakt om de club professioneler te maken. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren. Daarom zal vanaf komend seizoen de inning worden uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als Bully voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).  

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over van Bully. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat
de juiste gegevens in de ledenlijst staan). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken kom je op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kun je jouw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kun je ook
kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso.

Een deel van je persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester,
voor ClubCollect en jij als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Bully-leden kunnen erop vertrouwen dat onze gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect is te vinden ophttps://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html.  

Wanneer je vragen heeft over bovenstaande, neem dan contact op met de ledenadministratie via [email protected]. Voor meer informatie over ClubCollect verwijs wij graag naar de website www.clubcollect.com.

Bestuur OHC Bully

Jasper Busscher

Maarten van Eekelen

Herman Kemna

Tijs Keuper

Gert Spiele 


terug naar vorige scherm