Maandag 28 november 2016: ALV
9-11-2016  | 
Het bestuur van Bully nodigt alle leden van Bully uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op maandag 28 november 2016, vanaf 20:00 uur in ons clubhuis. 

Het bestuur van Bully informeert alle leden hier graag over het wel en wee binnen Bully. Ook alle commissies krijgen de gelegenheid om alle belangstellende leden te laten weten wat er binnen de commissies allemaal speelt. 

De agenda is als volgt: 
1.Opening 
2.Mededelingen / Ingekomen stukken 
3.Notulen voorgaande vergadering (ALV 7 oktober 2015) 
4.Terugblik op 2015 – 2016 en vooruitblik op 2016 – 2017 
5.Samenstelling Bestuur 
6.Decoraties 
7.Pauze 
8.Financieel verslag 
9.Kascommissie 
10.Vaststellen wijziging contributie 
11.Rondvraag 
12.Sluiting (streven: uiterlijk 22:00 uur)

terug naar vorige scherm