Dinsdag 23 mei 2017: ALV
25-4-2017  | 

In de ALV van november 2016 hebben we met elkaar afgesproken dat Bully voortaan twee ALV’en per seizoen zou organiseren. Het bestuur van Bully komt deze afspraak uiteraard graag na. We nodigen daarom alle leden uit, voor een Algemene Ledenvergadering in ons clubhuis op dinsdag 23 mei 2017, vanaf 20:00 uur.

Enkele zaken die hier in ieder geval aan de orde komen zijn:

  • Begroting seizoen 2017 – 2018 (ter vaststelling)
  • Contributie seizoen 2017 – 2018 (ter vaststelling)
  • Vervanging veld 2 en veld 3 (gepland in de zomer van 2018)
  • Realisatie hockeyhal (stand van zaken)

Graag tot de 23emei.

Bestuur OHC Bully

Maarten van Eekelen

Bas Heuvelmans

Herman Kemna

Tijs Keuper

Gert Spiele


terug naar vorige scherm