Bully nu zevende vereniging van Oost Nederland
5-2-2018  | 

Ieder jaar op 31 oktober dienen de hockeyverenigingen het aantal leden op te geven aan de KNHB. In de loop van januari van het opvolgende jaar maakt de KNHB de ledencijfers bekend. Momenteel telt de KNHB net iets meer dan 250.000 leden. Gerelateerd aan de bijna 17 mln. inwoners in Nederland betekent dit dat ongeveer 1,5% van de Nederlandse bevolking hockeyt.

Uiteraard wordt er ook in Twente gehockeyd. De (inmiddels) elf Twentse verenigingen hebben op de KNHB-peildatum van 31 oktober 2017 exact 6.077 leden. Dit is bijna 1,0% van het aantal inwoners van Twente. De hockeydichtheid ligt daarmee beduidend lager dan het landelijk gemiddelde.

Ten opzichte van 31 oktober 2016 is er in Twente sprake van een geringe groei van het aantal hockeyers (+ 23 / + 0,4%). Dat er sprake is van groei, wordt voornamelijk veroorzaakt door het meetellen van de 107 leden van de nieuwe hockeyclub: HC Losser. Bij de telling van 2016 deed HC Losser nog niet mee.

Qua omvang is HC Twente met 1.064 leden de grootste vereniging van Twente. Verder staan OHC Bully (1.039 leden) en MHC Almelo (917 leden) in de Twentse top drie.

District Oost Nederland (globaal: de provincies Gelderland en Overijssel) telt ruim vijftig hockeyverenigingen. Bully is nu qua omvang de zevende vereniging van het district. Bij de vorige telling was Bully de achtste vereniging, maar door forse een daling van het ledental van Wageningen, gaat Bully deze vereniging voorbij op de ranglijst.

In de bijgevoegde grafiek zijn de ledencijfers van de tien Twentse verenigingen vanaf 2007 weergegeven.Bijlage: Ledencijfers verenigingen 31-10-2017.pdf

terug naar vorige scherm