Berichtje van het bestuur
2-4-2020  | 

Beste leden van OHC Bully, beste Bullyanen,

 

Nederland is getroffen door de coronacrisis. In de eerste plaats wensen wij als bestuur iedereen, betrokkenen bij onze prachtige club, heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

 

Het is een tijd waarin gezondheid en familie op de eerste plaats staan en hockey - terecht - minder prioriteit heeft. Dit betekent echter niet dat we hockey niet missen. We missen de sportieve uitdagingen en de gezelligheid, samen met alle leden, op en rond de Bully-velden. We nemen aan jullie ook!

 

Maatregelen uitgebreid tot en met 28 april 2020

We weten dat er tot en met dinsdag 28 april 2020 niet zal worden gehockeyd in Nederland. De KNHB heeft aangegeven, dat zij wil proberen om daarna de hockeycompetities te laten beëindigen, waarschijnlijk in een gewijzigde vorm. Mochten we na 28 april 2020 wel weer mogen hockeyen, maar lukt het de KNHB niet om een alternatieve afsluiting van de competities te regelen, dan organiseert Bully zelf hockeyactiviteiten in de maanden mei en juni. We doen er dus, hopelijk samen met de KNHB, alles aan om seizoen 2019 – 2020 toch nog hockeyend af te kunnen sluiten.

 

Ook voor nieuwe (jeugd)leden die zich willen aanmelden willen we graag hockey aanbieden voor de zomervakantie indien de situatie dit toe laat. Er gaat namelijk niets boven het gezonde, bewegende en sportieve hockey- kind en volwassene in een mooie teamsportomgeving.

 

Contributie 2019-2020

Als gezamenlijke sport in Nederland nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden wordt de contributie voor dit seizoen gewoon geïnd.

 

Het lidmaatschap van een vereniging is niet gerelateerd aan het aantal trainingen of wedstrijden, maar ga je aan voor een seizoen. Hockey is immers een teamsport, die je speelt in clubverband.

 

De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. Dat is wat anders dan een overeenkomst. Het betalen van contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Word je lid van de vereniging dan ga je akkoord met de statuten en ben je contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd.

Hoe het financieel uitpakt voor Bully, en waarschijnlijk ook voor vele andere clubs, is op dit moment niet duidelijk. De eerste zorg nu is, dat ook wij meewerken aan de maatregelen zoals die landelijk worden doorgevoerd. Dat doen wij in Nederland samen, sommige dingen zijn van later zorg. Wij houden de landelijke ontwikkelingen scherp in de gaten en wij hebben goede hoop dat toekomstige problematiek ook gezamenlijk wordt opgepakt.

 

Contributie 2020-2021

We willen kijken wat het financiële resultaat 2019 - 2020 zal worden. Bij het volledig ontvangen van de contributies en sponsorinkomsten komt een belangrijk deel van de geplande inkomsten gewoon binnen. Uiteraard geldt dit niet voor de bar-inkomsten, maar daar staat tegenover dat ook een deel van de bar-kosten zal vervallen. Ook vervalt een deel van de trainingskosten en veldverlichting.

 

Hoe het totale financiële resultaat van deze en alle andere relevante zaken in de exploitatie 2019 - 2020 uitpakken, kunnen we uiteraard pas achteraf bekijken. Indien er mogelijkheden komen om onze leden enigszins tegemoet te komen of te belonen voor hun loyaliteit, in welke vorm dan ook, zullen wij dit als bestuur uiteraard niet nalaten.

 

Met een gezonde en sportieve groet,

 

Eelco, Herman, Gert, Maarten en Tijs.


terug naar vorige scherm