ALV voorjaar wordt ALV najaar
22-5-2020  | 
Traditiegetrouw organiseert het bestuur van Bully in het voorjaar een Algemene Ledenvergadering. We bespreken dan onder andere de financiële plannen met de leden. Denk hierbij aan de begroting voor het komende seizoen, alsmede de contributie.

Vanwege de Corona-crisis is het niet (goed) mogelijk om binnenkort een ALV te organiseren. Theoretisch zou het eventueel digitaal kunnen, maar we hechten er aan om de leden fysiek te treffen bij een ALV.

We hebben daarom besloten om uit te gaan van een ALV in het najaar van 2020. Consequentie hiervan is, dat we de contributie voor seizoen 2020 – 2021 nog niet kunnen vaststellen. Ook  kunnen we de contributiefacturen pas in het najaar 2020 versturen. Normaal deden we dit steeds eind juli.

Uiteraard is het wel de bedoeling, dat de contributie aan het einde van het seizoen 2020 – 2021 volledig is betaald. We kunnen daarom bij de gespreide betalingen niet uitgaan van de gebruikelijke tien termijnen, maar waarschijnlijk van slechts acht termijnen. Het termijnbedrag zal daardoor uiteraard wel hoger zijn.

terug naar vorige scherm