Een nieuwe lente: een nieuw uniform clubshirt voor de (jeugd)leden van Bully.
27-5-2009  | 

Sinds een aantal jaren wordt het merendeel van de jeugd van Bully “door de vereniging” voorzien van een shirt. De jeugdleden betaalden hiervoor een geringe toeslag op de contributie: de huur van het shirt. Mede door de ledengroei van de vereniging is dit voor Bully niet meer te doen. Door de steeds grotere hoeveelheid shirts die in omloop is, is een en ander niet meer beheersbaar. Daarbij komt dat de kosten voor de vereniging ook steeds verder oplopen. Dit zijn dan ook de redenen dat Bully stopt met het per jeugdteam verstrekken van hockeyshirts.

 

Vanaf seizoen 2009 – 2010 dienen de jeugdspelers daarom zelf een shirt aan te schaffen. Maar niet zomaar een shirt. Vanaf het volgend seizoen krijgt Bully een nieuw uniform clubshirt dat voor meisjes en jongens hetzelfde is. Hoe het shirt er precies uit zal zien, dat blijft nog even geheim, maar natuurlijk komen de huidige kleuren (wit en blauw) terug in het nieuwe uniforme clubshirt.

 

In juni 2009 zullen een aantal avonden in het clubhuis worden georganiseerd waarbij alle jeugdleden in de gelegenheid worden gesteld om een nieuw uniform clubshirt te passen en te bestellen. De prijs van het nieuwe uniforme clubshirt staat al vast: € 30,00.

 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle leden van Bully in het nieuwe uniforme clubshirt gaan spelen (dus ook de senioren), maar aangezien een aantal van deze teams recent nieuwe shirts heeft aangeschaft, worden zij vanaf seizoen 2011 – 2012 verplicht te spelen in het nieuwe uniforme clubshirt.

 

Nadere informatie over het nieuwe uniforme clubshirt volgt binnenkort. Houd hiervoor de brievenbus  in de gaten.


terug naar vorige scherm