Cursussen voor spelleiders en scheidsrechters
11-11-2009  | 

Cursussen voor spelleider.

In de afgelopen twee weken hebben Bully-leden van de C-categorie tijdens vier avonden de cursus spelleider gevolgd. Ook dit jaar was er weer een grote opkomst, van de 97 opgeroepen leden hebben er 94 de cursus gevolgd. Een uitstekende opkomst.
 
De cursisten zullen vanaf 15 november 2009 in principe worden ingezet voor het begeleiden van de jeugdwedstrijden van de F- en E-jeugd en later ook voor de D-achttallen. Tijdens het begeleiden van de wedstrijden zullen zij worden bijgestaan door enkele coaches van de arbitragecommissie. Wij wensen de nieuwe spelleiders veel succes.

 

Cursus voor overige jeugdleden.

De arbitragecommissie gaat zich nu richten op de scheidsrechterscursussen voor de overige leden. Op korte termijn zal worden gekeken om, met name voor de A-jeugd, een cursus te organiseren. Een groot deel van deze categorie (56 leden) heeft  namelijk nog geen scheidsrechterskaart. Het streven van de K.N.H.B. is, dat als leden overgaan van de junioren naar de senioren, zij in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart.

 

Afhankelijk van de beschikbaarheid van K.N.H.B.-docenten zal er worden geprobeerd om nog voor de Kerst een cursus te organiseren. De jeugdleden van de A-categorie en hun begeleiders zullen hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd. De totale cursus (drie lesavonden en één examenavond) zal in vier avonden worden gegeven. Net als vorig seizoen kunnen we hiervoor gebruik maken van de leslokalen van de Nutsschool. Meer informatie volgt binnenkort.

 

Verkorte cursus voor seniorleden.

Ook een grote groep senioren heeft (nog) geen kaart. Voor deze leden is de mogelijkheid om de scheidsrechterscursus in één dag te doen. Ook hiervoor zal een dag worden ingepland. (Meestal op een zaterdag). Ook hier voor zullen de leden persoonlijk worden uitgenodigd. Nu al aanmelden kan uiteraard ook via [email protected].

 

Voor beide cursussen verwachten wij een hoge opkomst.

 

De arbitragecommissie.


terug naar vorige scherm