Cursussen Clubscheidrechters
17-3-2010  | 
In  ons vorige bericht werd de stand van zaken geven over de cursussen voor clubscheidrechters seizoen 2009/2010. Hierin werd geschreven dat de opkomst van de verkorte cursus op zaterdag 6 maart 2010 zeer slecht was en dat slechts vijf van de 32 uitgenodigde leden aanwezig waren. Ook was er iets positiefs te melden namelijk dat alle vijf aanwezige leden hun kaart hebben gehaald. Nogmaals gefeliciteerd.
 
In dit artikel werd ook melding gemaakt van de andere cursus. De cursus voor de jeugdleden, in hoofdzaak A-jeugd. Ook hier was de opkomst slecht van de 45 A-jeugdleden waren er slechts 21 op het examen. Het positieve is, dat er van de 21 leden er 13 leden geslaagd zijn. Dit zijn: Bram Beckmann, Jarno van Laar, Ruben Lanjouw, Mats Spitholt, Lillie Wijnbergen, Carlijn Janssen, Lyn Arts, Celeste Leusink, Naomy Brok, Emma Heersink,Heleen Bakker, Mariolijn Linders en Nicky Pick√©.
Namens het bestuur feliciteren wij de geslaagden en wens hun veel succes bij het begeleiden van wedstrijden.
 
De gezakte kandidaten zullen opnieuw worden uitgenodigd om deel te nemen aan het examen, wat op 26 mei 2010 zal plaatsvinden.
 
Zoals reeds is aangegeven heeft de arbitragecommissie in de maand mei 2010 weer een cursus voor clubscheidrechter kunnen regelen en wel op de volgende dagen 11 mei, 12 mei, 19 mei en 29 mei (examen) 2010. Voor deze cursus zullen de jeugdleden uit de B-catagorie worden uitgenodigd. Het betreft hier de leden die nog geen kaart hebben uit jongens B1 en B2, meisjes B1, B2 en B3. Zij, de coaches en trainers zullen hierover binnenkort  bericht ontvangen.
 
Mochten er andere belangstellende leden zijn dan kunnen zij zich aanmelden bij de leden van de arbitagecommissie. 
 
De  arbitragecommissie.
  

terug naar vorige scherm