.Geen inhaalwedstrijden jongste jeugd
27-3-2010  | 
Voor alle duidelijkheid: op Paaszaterdag, 3 april 2010, worden alleen de inhaalwedstrijden gespeeld door de elftallen. De jongste jeugd hoeft niet in te halen. De drie- zes- en achttallen spelen deze dag dus geen competitiewedstrijden.

Monique Spitholt,
Wedstrijdsecretaris junioren.

terug naar vorige scherm