Gelukkig nieuwjaar!
1-1-2011  | 
Beste Bullyanen,
 
Ik wil jullie allen een gezond en sportief 2011 toewensen. Ons 75 jarig jubileum is nog lang niet voorbij. We starten in januari als de weersomstandigheden het toelaten met de wintercompetitie voor de jeugd en eind februari, begin maart komen de reguliere competities aan bod.
 
Zoals waarschijnlijk reeds is opgemerkt beginnen we in maart ook met de hockeyplaatjes verzamelactie. De voorbereidingen zijn hiervoor reeds getroffen en vanaf komende week zijn de eerste fotoshoots. Dus allemaal nog even naar de kapper.
 
Verdere jubileumactiviteiten staan nog op de agenda zoals de kroegentocht en het internationale jeugdtoernooi.
 
Alle leden hebben inmiddels de uitnodiging ontvangen voor onze nieuwjaarsreceptie. Ik hoop hier iedereen te mogen begroeten die Bully een warm hart toedragen. Dus alle coaches, vrijwilligers, trainers, spelers, commissieleden etc. zijn van harte welkom op zondag 16 januari vanaf 15:00
 
Tot dan!
 
Herman Kemna
(Voorzitter)

terug naar vorige scherm