Cursussen voor spelleider en scheidrechter
20-9-2011  | 

De Arbitragecommissie heeft de planning voor de cursussen voor spelleider en clubscheidsrechter voor het eerste deel van het seizoen 2011 – 2012 weer rond. Net als in de vorige seizoenen is ons beleid tweeledig. Het is er opgericht dat de jeugd- en seniorleden spelregelkennis hebben. Ook moeten er voldoende scheidsrechters zijn voor alle hockeywedstrijden. Gemiddeld zijn er ongeveer 60 tot 70 scheidsrechters per wedstrijdweekend nodig. Het is een hele opgave om dit te plannen.

 

Opleiden van clubscheidsrechters

Dit doen we door een gerichte aanpak. Voor de jeugd begint het opleidingstraject bij de C-jeugd. Deze krijgen een spelleidercursus voor het begeleiden van jongste jeugd: de F- en E-teams. Voor de A- en B-jeugd is er een cursus voor clubscheidsrechter (met kaart). Het opleiden van clubscheidsrechters is niet vrijblijvend. Voor jeugdleden die overgaan naar de senioren geldt de verplichting om een scheidsrechterskaart hebben. Verder worden nieuwe seniorleden in de gelegenheid gesteld om een verkorte cursus te volgen.

 

Planning cursusdagen

·          De cursussen voor de C-jeugd worden dit seizoen gegeven op 28 september 2011 en 3 oktober 2011, van 19.00 uur tot 20.15 uur. De C-jeugd wordt hiervoor persoonlijk per email uitgenodigd.

·          Voor de A-en B-jeugd, die opgeleid worden voor clubscheidsrechter, zijn de avonden 12 oktober 2011, 26 oktober 2011, 3 november 2011 en 7 november 2011 (examen). Steeds van 19.00 uur tot 20.30 uur. Ook zij worden persoonlijk uitgenodigd.

Voor beide groepen geldt dat het volgen van de cursussen voor de training gaan, de coaches en trainers worden hierover geïnformeerd.

 

Waar worden de cursussen gegeven

Ook dit seizoen mogen we weer gebruik maken van de lokalen van de Nutsschool aan de Hengelosestraat.

 

Tot slot

Spelregelkennis is voor elk lid van belang, dus nodigen wij ook seniorleden en coaches uit om deel te nemen aan de scheidsrechterscursus. Je kunt je aanmelden bij leden van de Arbitragecommissie. Nico Bartelink, Gert van Eerden en Rene Beckmann.

 

De Arbitragecommissie.


terug naar vorige scherm