Van de KNHB: Aandachtspunten voor de wedstrijdsecretariaten senioren
2-11-2011  | 

Onderstaand de aandachtspunten voor de wedstrijdsecretaris. Ook heel nuttig om te weten voor de spelers en aanvoerders van de senioren en veteranenteams. 

·         Van toepassing is het vigerend Bondsreglement van de KNHB deel veldhockeycompetitie (in bezit van het verenigingssecretariaat) en te downloaden via de site van de KNHB.

·         Voer het wedstrijdprogramma minimaal 14 dagen van tevoren in op de KNHB-site en geef tussentijdse wijzigingen (na invoering) telefonisch en  per mail door.

·         Naast het invoeren van uitslagen via www.knhb.nl, vóór maandagavond 20.00 uur, dienen de wedstrijdformulieren,  gecontroleerd door de wedstrijdsecretaris van de thuisspelende vereniging, verzonden te worden aan het bondsbureau KNHB, afd. competitie, Postbus 2654, 4330 GB Nieuwegein. De wedstrijdformulieren moeten op de dinsdag na de wedstrijddag ter beschikking van het bondsbureau zijn.

·         Afgelastingen:

o  Indien een wedstrijd is afgelast, dient zowel de thuisspelende als de uitspelende vereniging het afgelastingsformulier uiterlijk zondag te mailen naar het districtskantoor ([email protected]). Indien nodig, zelf afgelastingformulieren kopiëren of downloaden via de site van district: www.knhb.nl>districten>Oost Nederland>competitie. De afgelaste wedstrijd zal door het districtskantoor direct worden geplaatst op de eerstvolgende inhaaldag (zie speelkalender). Het is de verplichting van beide verenigingen hieraan gevolg te geven zonder  kennisgeving door competitieleiding. Dus géén wedstrijdformulieren naar Nieuwegein sturen bij afgelastingen.

o  Probeer bij uw vereniging te regelen dat de velden bij afgelastingen twee maal per dag gekeurd wordt. Het gebeurt vaak dat er ’s middags toch gespeeld had kunnen worden.

o  Wanneer de velden van de ontvangende vereniging zijn afgekeurd, kan de competitieleiding de verplichting tot uitspelen opleggen. Dit geldt in elk geval voor inhaalwedstrijden.

·         Vervoersproblemen: het functioneren/ter beschikking zijn van het openbaar vervoer is maatgevend.

·         Voor vakanties, ziekte, blessures, dienst hebben etc. wordt geen uitstel gegeven. U kunt u de wedstrijd  in overleg met de  andere vereniging en na toestemming van de competitieleiding van tevoren laten spelen. Het districtskantoor dient eveneens geïnformeerd te worden in verband met het wijzigen van de speeldatum op de site. Voor alle volledigheid vermelden wij hierbij, dat zonder de uitdrukkelijke toestemming van de districtscompetitieleiding én bij misbruik de wedstrijd als niet gespeeld kan worden beschouwd, in welk geval competitiemaatregelen kunnen worden opgelegd conform het bondsreglement.

·         De teamopgaven (zoals ingezonden aan het bondsbureau conform Bondsreglement) dienen per 1 november van het lopend seizoen voor iedereen zichtbaar in het clubhuis aanwezig te zijn.

·         Uitgesloten spelers: de rangorde bij het al dan niet uitgesloten speler zijn is als volgt:

      1. standaard seniorenteam

      2. opeenvolgende reserve seniorenteams

      3. opeenvolgende veteranenteams

      4. opeenvolgende jeugdteams

Voorbeeld: een speler uit Heren 8 (reservecompetitie) die op een teamopgave formulier staat vermeld, is niet gerechtigd in te vallen in een veteranenteam, ook al voldoet hij aan de leeftijdscriteria. Bij twijfel: raadpleeg de competitieleiding.

·         Veteranen teams: spelers in veteranen teams dienen conform het Bondsreglement op 1 oktober van het lopend seizoen de minimum leeftijd van:

o     Dames: 30 jaar

o     Heren:   35 jaar

      Gedurende het seizoen mogen per team maximaal twee (vaste invallers, dus niet per wedstrijd andere) spelers met “dispensatie” uitkomen met als minimum leeftijd:

o     Dames: 27 jaar

o     Heren:   30 jaar

·         Veteranen L teams: spelers in veteranen L teams dienen conform het Bondsreglement op 1 oktober van het lopend seizoen de minimum leeftijd van:

o     Dames: 50 jaar

o     Heren:   50 jaar

Gedurende het seizoen mogen per team maximaal vier (vaste invallers, dus niet per wedstrijd andere) spelers met “dispensatie” uitkomen met als minimum leeftijd:

o     Dames: 45 jaar

o     Heren:   45 jaar

·         Protesten over het meespelen van niet-gerechtigde spelers: Prostesten dienen hetzelfde speelweekend per mail alleen door de wedstrijdsecretaris bij de competitieleider ([email protected]) in afschrift aan het districtskantoor ([email protected]) te worden gemeld.

·         Contact met competitieleiding en /of districtskantoor: Contact met competitieleiding en/of districtskantoor over competitie gerelateerde aangelegenheden kan slechts geschieden door  de wedstrijdsecretaris.

·         Behandeling wedstrijdformulieren: Het blijkt vaak dat gegevens (kaarten registratie, aantekeningen etc.) in eerste instantie verloren dreigen te gaan doordat de wedstrijdformulieren binnen een vereniging door anderen dan de  wedstrijdsecretaris worden behandeld. De competitieleiding pleit er dan ook voor om dit slechts door de wedstrijdsecretaris te laten afhandelen.

·         Promotie/degradatieregeling: Aan het eind van dit seizoen eindigt de gedurende twee seizoenen ingestelde proef met betrekking tot de competitie indeling. In maart komen de verenigingen bijeen om samen met de competitieleiding vast te stellen welke schema’s de komende jaren gehanteerd gaan worden. Als gevolg hiervan wordt de promotie/degradatieregeling  later vastgesteld aan de hand van de toekomstige speelschema’s.


terug naar vorige scherm