Terug

Inschrijvingsformulier


Bully wil de drempel om lid te worden van onze vereniging zo laag mogelijk houden. Daarom krijgen nieuwe leden eerst een maand om te kijken (ervaren) of hockeyen bij Bully echt wat voor hen is. Gedurende deze (proef)periode is het mogelijk om zonder verdere financiële verplichtingen het lidmaatschap op te zeggen. Vernemen wij binnen deze eerste maand niets, dan wordt het proeflidmaatschap automatisch en met terugwerkende kracht omgezet in een "echt” lidmaatschap.

De praktijk wijst uit dat verreweg de meeste proeflidmaatschappen na een maand overgaan in een "echt” lidmaatschap. Mocht dit toch niet de bedoeling zijn, stuur dan tijdig (dus binnen een maand) een mail naar [email protected].

De minimale leeftijd om lid te (mogen) worden van Bully is vijf jaar. Na aanmelding ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht van één van de categorieleiders van de juniorencommissie betreffende de trainingen. Proefleden kunnen enkele keren per seizoen instromen. Deze instroom momenten worden via de Bully-site bekend gemaakt.

Hockey is een teamsport. We verwachten dan ook, dat als je lid bent, je het reeds lopende seizoen gewoon afmaakt. Je laat je team niet in de steek! Opzeggen kan uiteraard wel. Doe dit voor 1 mei, dan weten we dat we volgend seizoen niet meer op je hoeven te rekenen, bijvoorbeeld bij de teamindelingen.


Lidmaatschap
  Leden van Bully die (ook) vrijwilliger willen worden hoeven zich hiervoor niet opnieuw aan te melden! Zo wordt voorkomen, dat je twee maal op de ledenlijst van Bully staat.

 
   
   
   
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
  Vrijwel alle informatie van Bully wordt digitaal verzonden naar de leden. Daarvoor zijn je (mobiele) telefoonnummer en je mailadres nodig. Eens per jaar, veelal in oktober, verschijnt het (papieren) Bully Magazine. Dit wordt naar het woonadres van alle leden gezonden. Dus mocht je verhuizen, geef dat dan tijdig door.

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  De contributiefacturen worden in de zomer verzonden. Voor de jeugdleden betreft dit één factuur met zowel de veld- als zaalcontributie. Voor de inning van de contributie maakt Bully gebruik van de diensten van ClubCollect. Je hebt daar zelf de mogelijkheid om te kiezen hoe je de contributie wil betalen (zelf met iDeal/ via incasso / in één keer / in termijnen).

 
   
 
   
 
Scheidsrechter
  Vanaf de B-jeugd word je opgesteld als scheidsrechter en zal je door de Arbitragecommissie ingepland worden om enkele wedstrijden per seizoen te fluiten. Nog niet in het bezit van een scheidsrechterskaart? Geen zorgen, de Arbitragecommissie zorgt er voor dat je een uitnodiging zult ontvangen voor de cursus en het examen.

 
   
   
 
   
 
Hockey-ervaring
   
   
Diploma's
  Ben je in het bezit van één of meer van de volgende diploma's?

 
   
   
   
   
Vrijwilligerswerk 1.0
  Omdat Bully een vereniging is, die volledig wordt geleid en gecoördineerd door de leden zelf, is het van belang dat ieder lid of ouder van een jeugdlid een bijdrage levert aan het goed functioneren van de vereniging. Kun je aangeven welke vrijwilligerstaken jij op je wilt nemen?

 
   
   
Vrijwilligerswerk 2.0
  Regelmatig heeft Bully de kennis of hulp nodig bij korte of eenmalige projecten. Daarom zouden wij graag je beroep, studie, speciale ervaring, hobby's en/of kwaliteiten willen weten.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.