Koptekst Club van 75 
Club van 75, Vrienden van O.H.C Bully
 
De club van 75 is ontstaan in de aanloop naar ons 75 jarige jubileum in het seizoen 2010-2011. Leden van deze club van 75 dragen het hockeyspel in het algemeen en die van O.H.C in het bijzonder een warm hart toe. De kosten dit lidmaatschap bedragen 75 euro per jaar.
 
Aangezien het jubileumjaar inmiddels achter ons ligt, hebben wij de club van 75 gewijzigd in de "Vrienden van O.H.C. Bully". De hoogte van de bijdrage is als verwijzing naar ons jubileum gebleven. Wij willen uw bijdrage besteden ten behoeve van onze opleidingen voor de jeugd van O.H.C. Bully. De sportieve lat ligt hoog op zowel het prestatieve en recreatieve niveau. Dit betekent dat er extra menskracht nodig is om ook in de toekomst de jeugd een gedegen training te geven. Op deze wijze kunnen we samen de ambities van O.H.C. Bully waarmaken.
 
Wat krijgt u ervoor terug?
 
Om te laten zien dat u lid bent van de "Vrienden van O.H.C. Bully" vermelden wij uw naam op het bedrijfs- en familiebord in ons clubhuis. Tevens wordt u als Vriend opgenomen in de Vriendenlijst van O.H.C. Bully. Uiteraard wordt u periodiek op de hoogte gehouden van de precieze besteding van de gelden van de "Vrienden van O.H.C. Bully"
 
Hoe doet u mee?
 
Meedoen kan op verschillende manieren. Door middel van een factuur en overmaking op bankrekening 17.91.15.200 ten name van O.H.C. Bully, of door gebruik te maken van een incasso.
 
Wie kunt u benaderen?
 
Om lid te worden van de "Vrienden van O.H.C. Bully" kunt u contact opnemen met Cor Spaanstra (06-22487863) of Henry Kielstra (06-54340323) Mailen naar [email protected] kan natuurlijk ook. Dan neemt van hen contact met u op.