Informatie over O.H.C. Bully
Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 (jeugd) lid worden en dan ... (1)
 Afgelastingen / Onvoldoende spelers (1)
 AVG - privacy (1)
 Contributies (1)
 De ideale hockeycarière bij Bully (1)
 Einde lidmaatschap (1)
 Handboek website (2)
 Hoe selecteert Bully in de jeugd? (1)
 Huishoudelijk reglement - Statuten (2)
 Huisregels accomodatie (1)
 K.N.H.B. Informatie (1)
 K.N.H.B. Spelregels (1)
 K.N.H.B. Spelregels achttal hockey (1)
 K.N.H.B. Spelregels drietal hockey (1)
 K.N.H.B. Spelregels zestal hockey (1)
 Scheidsrechters (1)
 Tips voor coaches (jongste) jeugd (1)
 Toernooien (1)
 Wedstrijdsecretariaat (2)

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

K.N.H.B. Spelregels zestal hockey
Spelregels K.N.H.B. zestal hockey 2009 

Spelregels zestal hockey

 
Het speelveld

Voor een plattegrond van het speelveld wordt verwezen naar het document "Spelregels zestalhockey". Om dit document te benaderen dient u te zijn ingelogd (lidnummer / wachtwoord).

 

De bal

De bal die gebruikt wordt is een normale hockey bal.

 

Teams

Een team bestaat uit maximaal vijf veldspelers en één doelverdediger. Er mogen wisselspelers zijn.

Spelers mogen op elk moment worden gewisseld bij de middenlijn. Maar eerst speler eruit, dan pas (wissel) speler erin.

 

Tot de verplichte uitrusting van de doelverdediger behoren helm, legguards en klompen. Men mag ook een body protector, handschoen en eventueel tok dragen. Doelverdedigers hebben ook een stick in hun hand. Het is niet toegestaan om met een ‘vliegende keep’ te spelen.

 
Wedstrijdduur

Een wedstrijd duurt twee maal 25 minuten met een korte rust van maximaal vijf minuten.

 

Begin van het spel

Voordat de wedstrijd begint loten (tossen) de aanvoerders. Het team dat de toss wint, kiest voor de beginslag of voor een speelhelft.

 

De beginslag wordt genomen vanaf het midden van het veld en deze mag in alle richtingen worden gespeeld. Na de rust is de beginslag voor het andere team. De tegenstanders moeten minimaal vijf meter afstand van de bal houden.

 
Algemene regels

Het spelen van de bal mag alleen met de platte kant van de stick. Ook met de zijkant van de stick mag worden gespeeld maar niet als de bal hiermee omhoog gaat.

 

Binnen het tienmeter doelgebied mag de doelverdediger de bal stoppen met het lichaam, schoppen met zijn klomp (maar niet gevaarlijk omhoog) of tegenhouden met de handschoen en wegslaan.

 

Self-pass

Bij beginslag, vrije slag, inslaan, uitslaan en lange corner mag de nemer de bal zelf spelen zonder dat hij de bal naar een medespeler moet spelen. De speler moet eerst duidelijk de bal een tikje geven en mag daarna verder spelen.

 

Doelpunt

Een doelpunt kan alleen worden gemaakt door een aanvaller van binnen het tienmeter gebied. Als een aanvaller van binnen het tienmeter doelgebied de bal richting doel speelt, maar de bal gaat via een voet of stick van een verdediger in het doel, is er ook een doelpunt gemaakt. De bal mag bij een schot op doel niet hoger dan 46 centimeter (plankhoogte) worden gespeeld.

 

Wat mag niet?

 • gevaarlijk zwaaien met de stick
 • op de stick slaan van een tegenstander
 • de bal hoog spelen
 • je tegenstander duwen
 • de bal met de voet spelen
 • afhouden (Het is niet toegestaan een tegenstander van de bal af te houden door tussen hem en de bal te draaien waardoor de tegenstander de bal niet kan spelen. Dit kan met het lichaam of met de stick.)

Vrije slag

Als een speler iets doet wat niet mag (overtreding) krijgt een speler van het andere team een vrije slag. Deze moet worden genomen op de plaats van de overtreding.

 

De bal moet bij het nemen van de vrije slag stilliggen en mag niet omhoog worden gespeeld.

De tegenstanders moeten minimaal vijf meter afstand van de bal nemen.

 

Als een verdediger in het tienmeter gebied een overtreding maakt krijgt het aanvallende team een vrije slag. De bal moet op de tienmeter lijn worden gelegd recht tegenover de plaats waar de overtreding heeft plaats gevonden. Beide partijen moeten, behalve de nemer, minimaal vijf meter afstand van de bal nemen.

Als een aanvaller in het tienmeter gebied een overtreding maakt krijgt het verdedigende team een vrije slag. De bal moet op de tienmeter lijn worden gelegd recht tegenover de plaats waar de overtreding heeft plaats gevonden. Nu moeten alleen de tegenstanders minimaal vijf meter afstand van de bal nemen.

 

Bal over de achterlijn als er geen doelpunt is gemaakt

·         Is de bal het laatst aangeraakt door de stick van een aanvaller: uitslaan door een verdediger op de 10m lijn recht tegenover de plaats waar de bal over de achterlijn ging. De tegenstanders moeten minimaal 5m afstand van de bal nemen.

·         Is de bal het laatst aangeraakt door de stick van een verdediger: lange corner voor het aanvallende team.

 

Lange corner

De bal wordt op zijlijn gelegd, vijf meter van de achterlijn aan de kant van het doel waar de bal over de achterlijn is gegaan. Beide partijen moeten, behalve de nemer, minimaal vijf meter afstand van de bal nemen.

 

Bal over de zijlijn

Inslaan van een plaats op de zijlijn waar de bal uitging door een speler van team dat niet de bal het laatst aanraakte. De tegenstanders moeten minimaal vijf meter afstand van de bal nemen.

Bij een aanvallende inslag binnen het tienmeter gebied moeten beide partijen, behalve de nemer, minimaal vijf meter afstand van de bal nemen.

 

Strafbal

Een overtreding die expres wordt gemaakt door de verdedigende partij heeft een strafbal tot gevolg. Of een niet opzettelijke overtreding waardoor een heel duidelijk doelpunt wordt voorkomen.

 • De bal wordt op 6,4m midden voor het doel gelegd.
 • De aanvaller die de strafbal gaat nemen moet achter de bal staan.
 • De aanvaller moet wachten op het fluitsignaal van de spelleider.
 • De aanvaller mag de bal alleen pushen.
 • De aanvaller mag de bal maar 1x spelen.
 • De bal mag niet hoger dan 46cm in het doel worden gespeeld.
 • De doelverdediger moet met beide voeten op de doellijn staan.
 • De doelverdediger mag niet eerder van de doellijn komen voordat de aanvaller de bal heeft gespeeld.
 • Komt hij te vroeg van de doellijn en stopt daardoor de bal, wordt de strafbal overgenomen.
 • De overige spelers moeten tijdens het nemen van de strafbal achter de 10m blijven staan.

Een strafbal eindigt zonder doelpunt als:

 • de aanvaller een overtreding maakt
 • de doelverdediger de bal stopt
 • de bal de doellijn niet haalt

Als er geen doelpunt wordt gemaakt bij een strafbal gaat het spel verder met een vrije slag door de verdedigende partij op de tienmeter lijn. Als er wel een doelpunt wordt gemaakt bij een strafbal gaat het spel verder met een beginslag midden in het veld door de partij die het doelpunt tegen kreeg.
 

Time-out

Een time-out kan worden gegeven om de coaches van beide teams gelegenheid te geven de spelers extra aanwijzingen te geven, zodat het spel beter kan verlopen.

-          een time-out kan op initiatief van de spelleider worden gegeven

-          een time-out kan gevraagd worden door de coach van een team

 

Spelleiding

Het speelveld is zo klein dat kan worden volstaan met één spelleider. De spelleider is geen scheidsrechter en moet het spel begeleiden en kan bij voorkeur het spel onderbreken om uitleg te geven over situaties die de spelers niet begrijpen.