Informatie over O.H.C. Bully
Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 (jeugd) lid worden en dan ... (1)
 Afgelastingen / Onvoldoende spelers (1)
 AVG - privacy (1)
 Contributies (1)
 De ideale hockeycarière bij Bully (1)
 Einde lidmaatschap (1)
 Handboek website (2)
 Hoe selecteert Bully in de jeugd? (1)
 Huishoudelijk reglement - Statuten (2)
 Huisregels accomodatie (1)
 K.N.H.B. Informatie (1)
 K.N.H.B. Spelregels (1)
 K.N.H.B. Spelregels achttal hockey (1)
 K.N.H.B. Spelregels drietal hockey (1)
 K.N.H.B. Spelregels zestal hockey (1)
 Scheidsrechters (1)
 Tips voor coaches (jongste) jeugd (1)
 Toernooien (1)
 Wedstrijdsecretariaat (2)

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Hoe selecteert Bully in de jeugd?
Selecteren geeft Plezier - hoe gaat de jeugdselectie in zijn werk?? 

1 INLEIDING

 

 

Deze notitie is speciaal bestemd voor (de ouders van) de jeugdspelers van O.H.C. Bully. Wij streven ernaar dat onze jeugd een goede hockeyopleiding krijgt. De hockeytraining is in de eerste plaats gericht op het aanleren van goede techniek en spelinzicht, maar ook op samenspel, het beste uit jezelf halen en sportiviteit op het veld. Binnen Bully is de Juniorencommissie verantwoordelijk voor de teamindeling van de jeugd die niet valt onder één van de selectie elftallen. De Hockeycommissie is verantwoordelijk voor de indeling van de selectie elftallen.

 

In deze notitie vindt u de visie die Bully heeft op indeling en selectie van de jeugdteams, welke werkwijze wordt gevolgd en hoe gedurende het jaar praktisch invulling gegeven wordt aan selectie en indeling. Met andere woorden: waarom speel jij in jouw team, of waarom speelt uw zoon of dochter in zijn of haar team.

 

2 BELEID TEN AANZIEN VAN SELECTIE JEUGD

 

Een goede selectie biedt de beste garantie dat diverse spelers in een team ”leuk” kunnen hockeyen, zonder al te grote onderlinge verschillen.

 

Bully wil met de eerste teams van de jongenslijn en de eerste twee teams van de meisjeslijn prestatie hockey spelen. Hier wordt mee bedoeld dat wij deze jeugdspelers de mogelijkheid bieden zich sterk prestatie gericht te ontwikkelen. Dit wil niet zeggen dat de andere teams niet prestatiegericht zijn maar hier verschuift het accent meer naar sportiviteit en gezelligheid (recreatief).

 

Van alle jeugdspelers wordt (met steun van hun ouders) gevraagd dat ze zich hiervoor inzetten door bij de wedstrijden en trainingen aanwezig te zijn en te werken aan hun conditie en techniek. Van ouders wordt gevraagd dat ze hen hierbij actief en positief ondersteunen. Het is dan ook van belang dat wanneer u de keuze voor prestatief hockey maakt, deze keuze goed is overwogen door ouders en kind en hier ook voor het betreffende seizoen bewust voor kiezen.

 

Indien een speler is ingedeeld blijft zij in principe voor het gehele seizoen onderdeel van het betreffende team. Er wordt tussentijds (in december / januari) niet op basis van hockeykwaliteiten opnieuw ingedeeld, mits er persoonlijke omstandigheden gelden die van invloed kunnen zijn op een kind. 

 

2.1 Waarom selecteren?

Hockeyen leer je voor het grootste deel op de training, het kan zijn dat je in een wedstrijd maar 10 – 20 balcontacten hebt, op een training wel meer dan 100! Het is dus belangrijk dat ieder op zijn / haar eigen niveau traint en hockeyt. Dit maakt dat iedere speler het meest gelijkwaardig tot zijn recht komt op de training en in het spel en tevens voorkom je grote verschillen in ontwikkeling.

 

2.2 Voordelen van selecteren in de D- jeugd

In de sport kun je kinderen het beste technische vaardigheden en coördinatie aanleren tussen de 8 – 12 jaar, zogenaamde "input leeftijd”. Gedurende de pubertijd is het mogelijk dat een speler minder goed speelt ten opzichte van zijn of haar normale spel. In deze periode heeft het lichaam de energie vaak ergens anders nodig. Na de pubertijd plukt iedere sporter de vruchten weer van zijn "input leeftijd”. Bully heeft daarom gekozen om vanaf de overgang van de D-achttallen naar de D-elftallen te selecteren. Bij de E-zestallen en D-achttallen wordt slechts op leeftijd geselecteerd door de Juniorencommissie. De leeftijd waarop kinderen in de D-categorie spelen is 10 - 12 jaar. Bijkomend voordeel is dat kinderen al op jonge leeftijd wennen aan teamverandering binnen de club.

 

2.3 Trainingen

Afhankelijk van of er prestatief of recreatief wordt gespeeld, is er ook een verschil in de trainingsintensiteit en –duur. Voor de prestatieve jeugdteams zijn er in de regel wekelijks twee trainingen van elk anderhalf uur. We streven ernaar om de recreatieve jeugdteams twee trainingen van één uur aan te bieden. Bij de jongste jeugd (bijvoorbeeld de E-zestallen) wordt een deel van de trainingen niet per team, maar voor de gehele categorie georganiseerd. Dit zijn de zogenaamde inlooptrainingen.


3 WIE ZIJN ER BIJ BETROKKEN

 

3.1 Scoutingcommissie

De Scoutingcommissie  gaat gedurende het seizoen elftallen bekijken en zal daarvan een rapport maken met behulp van TIPS uit LISA. Hierin kunnen de verschillende aspecten die belangrijk voor de hockey worden beoordeeld. (TIPS = Techniek – Inzicht – Persoonlijkheid – Snelheid.)

 

Vervolgens zal de Scoutingcommissie een voorstel indienen over de selectie elftallen bij de Hockeycommissie, die beslist over de uiteindelijke indeling van de prestatieve teams. Om het voorstel van de Scoutingcommissie compleet te maken, vraagt deze ook evaluaties aan bij de coaches en trainers.

 

 

3.2 Coaches

De coaches begeleiden hun teams gedurende het seizoen intensief en zijn daardoor veelal goed in staat de kwaliteiten van de spelers in hun team te beoordelen. De coaches worden gevraagd twee keer per jaar (november en april) met behulp van TIPS uit LISA advies te geven over de kwaliteiten van de spelers in hun team.

 

De coaches worden in principe voor steeds één seizoen gevraagd een team te coachen. Aan het einde van het seizoen wordt iedere teamindeling opnieuw bekeken. Coaches die zich ook voor volgend seizoen weer beschikbaar stellen, worden na de teamindeling benaderd door de Juniorencommissie, die in overleg met de Hockeycommissie welk team ze gaan coachen. De praktijk wijst vaak uit zal dat een coach het volgende seizoen weer verder gaat met zijn of haar eigen team maar het is niet vanzelfsprekend!

 

3.3 Trainers

Trainers hebben een goed inzicht over de technische kwaliteiten van hun teams. Iedere speler heeft op een training evenveel balcontact, dat is in een wedstrijd wel eens anders. Zodoende kan een trainer goed de vorderingen van een speler zien. De trainers zullen worden gevraagd om twee keer per jaar (november en april) een advies met behulp van TIPS uit LISA aan de Scoutingcommissie te verstrekken.

 

4. Definitieve selectie

In mei worden nog twee selectiewedstrijden gehouden met de reeds geselecteerde spelers. Hieruit ontstaan door de Scoutingcommissie een eerste en tweede selectie bij de meisjes en een eerste selectie bij de jongens die worden voorgedragen aan de Hockeycommissie. Vervolgens beslist uiteindelijk de Hockeycommissie over de definitieve indeling. Voor de vakantie zijn de nieuwe teams en de nieuwe coaches bekend. Op naar weer een mooi hockey seizoen!