Informatie over O.H.C. Bully
Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 (jeugd) lid worden en dan ... (1)
 Afgelastingen / Onvoldoende spelers (1)
 AVG - privacy (1)
 Contributies (1)
 De ideale hockeycarière bij Bully (1)
 Einde lidmaatschap (1)
 Handboek website (2)
 Hoe selecteert Bully in de jeugd? (1)
 Huishoudelijk reglement - Statuten (2)
 Huisregels accomodatie (1)
 K.N.H.B. Informatie (1)
 K.N.H.B. Spelregels (1)
 K.N.H.B. Spelregels achttal hockey (1)
 K.N.H.B. Spelregels drietal hockey (1)
 K.N.H.B. Spelregels zestal hockey (1)
 Scheidsrechters (1)
 Tips voor coaches (jongste) jeugd (1)
 Toernooien (1)
 Wedstrijdsecretariaat (2)

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

K.N.H.B. Spelregels
Spelregels veldhockey vanaf 1 januari 2003 (Verkorte versie), inclusief aanvulling zomer 2009 (zelfpass / vrije slagen in 23-metergebied). 

Afmeting veld
De afmetingen van een hockeyveld zijn: 91,40 meter lang en 55 meter breed.


Teams, spelerswissel, aanvoerder, teambegeleiders (regel 6 en 7)
Een team bestaat uit maximaal 16 spelers waarvan maximaal 11 spelers tegelijkertijd in het veld. De andere vijf spelers moeten op de spelersbank zitten. Een van de spelers in het veld moet de doelverdediger zijn. Deze moet een van beide teams afwijkende kleur shirt en een helm dragen.

Op ieder moment in de wedstrijd, behalve na het toekennen van een strafcorner (totdat deze is afgelopen) mogen een aantal spelers naar keuze gewisseld worden; uit het veld gezonden spelers mogen niet gewisseld worden.
Voor wissels wordt geen speeltijd bijgeteld, behalve voor het wisselen van een doelverdediger.
Het wisselen moet gebeuren in de buurt van de middenlijn; voor de doelverdediger mag het ook in de buurt van het doel.

Ieder team moet een aanvoerder met een aanvoerderarmband in afstekende kleur hebben. Als hij (tijdelijk) uit het veld wordt gestuurd moet hij zijn taken en zijn band (tijdelijk) overdragen. Bij een wissel hoeft dat niet. Aanvoerder doet de toss, is verantwoordelijk voor het wisselen van de spelers van zijn team en voor het gedrag van alle spelers van zijn team.

Naast de wisselspelers mogen maximaal drie teambegeleiders en één arts op de bank zitten; deze teambegeleiders mogen hun team coachen maar mogen geen aanleiding tot moeilijkheden geven door hun gedrag.


Begin van het spel en voortzetting na een doelpunt
Begin eerste helft: door speler die toss gewonnen heeft en voor de beginslag kiest of door de tegenstander wanneer de eerste speler de doelhelft heeft gekozen. Bij het begin van de tweede helft door een speler van het andere team. Na een doelpunt door een speler van het team waartegen het doelpunt is gemaakt. Het begin van de wedstrijd en de voortzetting vindt plaats met een vrije slag vanaf het midden van het veld, waarbij beide teams (behalve de nemer)zich op de eigen helft bevinden.


Bal buiten het veld

Zijlijn

- inslag vanaf de zijlijn door de tegenstander

Achterlijn
- onopzettelijk door een verdediger: lange corner vanaf de zijlijn
- opzettelijk door een verdediger: strafcorner
- door een aanvaller: vrije slag vanaf 14.63 m. vanaf de achterlijn

Vrije slag
Bij een vrije slag moet de bal langs de grond geslagen of gepushed worden. Indien de bal zonder opzet en zonder (aanleiding tot) gevaarlijk spel iets van de grond wordt gespeeld, hoeft niet te worden gefloten.De bal moet stilliggen en op of nabij de juiste plaats (lange corner op de juiste plaats). De tegenpartij moet op 5 m afstand staan. Bij een vrije slag voor de aanval binnen 5m van de cirkel, moeten ook de medespelers 5m afstand houden. Inslag, uitslag en lange corner worden op deze manier uitgevoerd.

Manieren om de bal te spelen
De bal mag door een veldspeler alleen met de platte kant van zijn stick worden gespeeld door middel van:
- slag: een zwaaiende beweging van de stick tegen de bal
- push: een duwbeweging met de stick tegen een dicht bij de stick op de grond liggende of rollende bal, die daardoor langs de grond wordt voortbewogen. Een sleeppush, waarbij de bal over langere afstand met de stick wordt voortbewogen voordat deze wordt losgelaten, is niet toegestaan bij spelhervattingen vervangen door is niet toegestaan bij een strafbal.
- flick: deze wordt overeenkomstig de push uitgevoerd, maar door een polsbeweging wordt de bal van de grond omhoog gespeeld
- scoop: een (vrijwel) stilliggende bal wordt door een scheppende beweging met de stick, waarbij de haak schuin onder de bal wordt geplaatst, omhoog gebracht en weggespeeld

De doelverdediger mag daarnaast binnen zijn cirkel de bal ook met zijn klompen of legguards (beenbeschermers) voortbewegen. Daarnaast mag de doelverdediger de bal ook stoppen met handschoenen, lichaam en stick (ook boven schouderhoogte).

Voordeel
Voordeel geven betekent het niet fluiten als daardoor de overtredende speler of team het zwaarst bestraft wordt. Wat niet mag
- ruw of gemeen spelen, de regels opzettelijk overtreden, wangedrag begaan
- een tegenstander aanraken, duwen, doen struikelen, zijn kleding of stick vastgrijpen
- de bal onbezonnen, wild of gevaarlijk spelen
- de bal opzettelijk tegen een tegenstander op/aanspelen
- de bal met de bolle kant spelen (onopzettelijk is zelden fout)
- de stick over het hoofd van een tegenstander heen halen
- met de stick op of naar de stick van een tegenstander te slaan of de stick als intimidatie te gebruiken
- de bal met iets anders dan de stick te spelen (behalve de doelverdediger)
- wanneer de bal voet of lichaam van een speler raakt is dat een overtreding als:
* hij in de baan van de bal ging staan
* hij niet probeerde dit raken te vermijden
* hij zo ging staan dat de bal hem wel moest raken
* hij door dit raken een onredelijk voordeel krijgt
- de bal opzettelijk met een slag omhoog spelen behalve op doel
- binnen 5 m van een speler komen die een hoge bal gaat aannemen tot de bal op de grond onder controle is
- met het lichaam of met de stick een speler te belemmeren om vanuit een juiste positie op het juiste moment de bal te spelen
- tijd rekken


Straffen
Er zijn de volgende straffen: vrije slag, strafcorner, strafbal en persoonlijke straffen als vermaning, waarschuwing (groen), tijdelijke verwijdering (geel) (minimaal 5 minuten) en definitieve verwijdering (rood).

Tussen de 23-m lijnen:
- voor een overtreding een vrije slag waar nodig samen met een persoonlijke straf

In het 23-m gebied (buiten de cirkel):
× onopzettelijk door aanvaller: vrije slag verdediger
× onopzettelijk door verdediger: vrije slag aanvaller
× opzettelijk door aanvaller: vrije slag verdediger (evt. met persoonlijke straf voor aanvaller)
× opzettelijk door verdediger: strafcorner (evt. met persoonlijke straf voor verdediger)

In de cirkel:
× (on)opzettelijk door aanvaller: vrije slag verdediger
× (on)opzettelijk door verdediger: strafcorner of strafbal aanvaller
× in geval van opzet eventueel met persoonlijke straf

(bij een volgende overtreding na het toekennen van een vrije slag voordat die genomen is, mag de scheidsrechter een nieuw toegekende vrije slag maximaal 10 m. naar voren laten nemen, maar niet tot in de cirkel)

Wanneer worden deze straffen gegeven?

Strafcorner
- opzettelijk overtreding door verdediger binnen zijn 23-m gebied, maar buiten de cirkel
- opzettelijk over eigen achterlijn spelen
- onopzettelijke overtreding binnen zijn cirkel (waardoor NIET een zeker doelpunt is voorkomen)
- opzettelijke overtreding binnen zijn cirkel waarbij geen doelpunt wordt voorkomen en waarbij niet een aanvaller balbezit kan krijgen in de cirkel

Strafbal
- opzettelijke overtreding binnen zijn cirkel met de bedoeling om het maken van een doelpunt te voorkomen
- onopzettelijke overtreding binnen zijn cirkel waardoor een doelpunt, wat vrijwel zeker gemaakt zou zijn, wordt voorkomen
- herhaald te vroeg uitlopen door verdediger bij een strafcorner (na vermaning)

Uitvoering van straffen

Vrije slag
- wordt ongeveer genomen op de plaats van de overtreding
× in het 23 meter gebied: op de gehele loodlijn tot 14,63 m van de achterlijn, dit geldt alleen voor de verdedigende partij
× in de cirkel: op elk willekeurige plaats in de cirkel of op de loodlijn tot 14.63 m van de achterlijn
- bal moet stilliggen of er moet duidelijk geprobeerd zijn hem stil te leggen
- bij een vrije slag voor de aanvallende partij binnen vijf meter van de cirkel dienen alle spelers, behalve de nemer, vijf meter
afstand te nemen
- moet langs de grond geslagen of gepushed worden
- bal moet minimaal 1 m verplaatst worden
- speler die de bal neemt mag de bal niet twee keer spelen of binnen speelafstand van de bal blijven of weer komen

Strafcorner
- te nemen op minimaal 10 m (op oude velden soms nog op 9.10 m)
- aangever moet minimaal 1 voet achter de achterlijn hebben
- alle andere spelers mogen geen stick, hand of voet binnen de cirkel aan de grond hebben
- maximaal 5 verdedigers moeten achter hun achterlijn zijn, de andere achter de middenlijn
- voor op doel gespeeld mag worden moet de bal buiten de cirkel gestopt zijn of meer dan 5 m buiten de cirkel zijn geweest
- is het eerste schot op doel een slag dan moet de bal op de 'plank' komen
- een schot moet altijd beoordeeld worden op gevaar

Strafbal
- de tijd staat stil
- te nemen op 6,40 m midden voor het doel
- doelverdediger staat op de doellijn
- behalve met een slag of een sleeppush
- aanvaller staat dichtbij en achter de bal
- aanvaller mag tijdens het nemen maar één stap doen en de bal maar een keer spelen
- mag daarna de bal of de doelverdediger niet naderen
- aanvaller mag geen schijnbeweging maken

Strafbal eindigt:
- wanneer de bal de doellijn passeert: doelpunt
- wanneer de aanvaller een overtreding maakt: vrije slag
- wanneer de bal buiten het doel over de achterlijn komt of uit de cirkel gaat of wanneer de bal binnen de cirkel stil komt te liggen: vrije slag
- wanneer de (doel)verdediger een overtreding maakt waarmee hij een doelpunt voorkomt: strafdoelpunt

Het veld en toebehoren
De lijnen behoren tot het veld of een specifiek deel van het veld (de cirkel op het 23-m gebied); op de lijn is IN het veld of IN het gebied. Op de hoeken van het veld staan vlaggen. Het doel staat met de voorkant van de doelpalen tegen de buitenkant van de achterlijn, in het midden van die lijn.


Scheidsrechters en hun taken
Scheidsrechters leiden de wedstrijd en passen de spelregels toe: zij beoordelen als ENIGEN of het spel sportief gespeeld wordt en of de regels worden opgevolgd. Er zijn twee scheidsrechters en elke scheidsrechter fluit de gehele wedstrijd op dezelfde helft.


Iedere scheidsrechter is:
- als eerste verantwoordelijk voor beslissingen op zijn helft van het veld
- als enige verantwoordelijk voor beslissingen over bal buiten het speelveld voor de gehele dichtstbijzijnde zijlijn en achterlijn
- als enige verantwoordelijk voor uitslagen, lange corners, strafcorners, strafballen en doelpunten op zijn helft van het veld en voor vrije slagen IN zijn cirkel.


Bijzondere voorvallen en blessures
- na een onderbreking moet het spel zo snel mogelijk worden hervat met een passende straf of met een bully
- een geblesseerde speler of een speler met een bloedende wond moet zo snel mogelijk het veld verlaten om buiten de lijnen te worden verzorgd
- bij naderend onweer wordt het spel tijdig onderbroken en moeten de spelers het veld verlaten
- wanneer het spel langer dan 30 minuten is onderbroken wordt de wedstrijd gestaakt


NIEUWE SPELREGELS MET INGANG VAN 1 JANUARI 2003
‘Een verdediger mag een schot op doel boven zijn schouder stoppen’.
In het spelreglement wijzigt regel 13.1.1.c. Deze luidt vanaf januari 2003: (spelers mogen niet:) de bal boven schouderhoogte met enig deel van de stick spelen. Maar verdedigers mogen bij een doelpoging van de aanvallers de bal boven schouderhoogte stoppen en voor doelverdedigers gelden in de gehele cirkel afwijkende bepalingen.
Tot nu toe kreeg een verdediger een strafbal tegen wanneer hij de bal met sticks uit de bovenhoek haalde. En dat was natuurlijk voor het gevoel onrechtvaardig, want er was eigenlijk geen enkele manier waarop de bal dan wél gestopt kon worden. De keeper mocht de bal al wel met sticks stoppen (dus niet wegslaan, maar alleen stoppen of laten afschampen), en vanaf nu mag een verdediger dat dus ook. Het geldt alléén voor het tegenhouden van een schot op doel.
‘Bij een strafcorner hoeft de bal niet meer gestopt te worden’.
In het spelreglement wijzigt regel 15.2.1.j. Deze luidt vanaf januari 2003: Na het aangeven van een strafcorner mag niet in de richting van het doel worden geschoten voordat de bal buiten de cirkel is geweest. (De bal mag door de aanvallers wel eerst worden doorgespeeld of van richting veranderd, maar zolang de bal niet buiten de cirkel is geweest, mag niet in de richting van het doel worden geschoten.)
Tot nu toe moest de bal eerst buiten de cirkel stil gelegen hebben en dat gaf voor veel spelers heel wat moeilijkheden. Hoe vaak werd een terecht gegeven strafcorner niet afgefloten, omdat de bal nog een klein beetje rolde? Altijd weer reden voor discussie, want het was heel moeilijk om het goed te kunnen zien. Dat hoeft dus nu niet meer. De verplichting om te stoppen is totaal uit de regel gehaald. Maar verder wijzigt er niets in de spelregel. De bal moet dus nog gewoon eerst buiten de cirkel gespeeld worden en de eerste slag moet ook nog steeds gewoon op de plank. Maar voor het eerste schot op doel hoeft de bal dus niet meer gestopt te worden.

 
Aanvulling zomer 2009
De FIH (Federaton International Hockey) heeft twee nieuwe verplichte experimentele regels geïntroduceerd in het hockey.  Vanaf mei 2009  zijn deze verplicht op alle internationale toernooien. Tijdens het EK in Amsterdam zullen deze regels dus ook aangehouden worden. De regels zijn niet verplicht bij de nationale bonden. De Nederlandse hockeybond mag de regels dus wel overnemen vanaf mei, maar het moet niet.

 

Het gaat om de zelfpass. Een speler mag bij een vrije slag buiten de 23-metergebieden de bal zelf nemen. Deze regel was al te zien tijdens de EHL, en werd met veel enthousiasme ontvangen. Het zorgt voor meer snelheid en creativiteit in het spel.

 

De tweede regel gaat om de vrije slagen binnen de 23-meterlijn. Deze mogen niet meer direct de cirkel ingeslagen worden. Dit vergroot volgens de FIH de veiligheid van het spel.

 

In 2011 zal duidelijk worden of de twee een vaste plaats in het regelboekje krijgen.