Woensdag 25 november ALV
21-11-2020  | 
Zoals al eerder aangekondigd, organiseert het bestuur van Bully op woensdag 25 november de najaarsmarkt-ALV in het clubhuis van Bully. We wisselen graag met de leden van gedachte aan de hand van de volgende ALV-agenda:
 - notulen voorgaande ALV
 - nieuws van de commissies
 - nieuws van het bestuur
 - investeren in LED-verlichting?
 - vaststellen Jaarrekening seizoen 2019 - 2020
 - verslag Kascommissie
 - vaststellen Begroting 2020 - 2021
 - rondvraag

Om te weten op wie we woensdagavond kunnen rekenen, graag uiterlijk dinsdag even een mailtje naar [email protected]terug naar vorige scherm