Corona en de Bully-horeca
18-11-2021  | 

Het afgelopen weekend was er enige onduidelijkheid over het toepassen van de momenteel geldende coronaregels. Na contact met de KNHB en NOC*NSF is het ons duidelijk geworden, dat het  voor sporters (van 18 jaar of ouder: met een CTB) is toegestaan om op het hockeycomplex gebruik te maken van de horeca in het clubhuis en op het terras. Ook is voor hen toegestaan om vanaf het terras de wedstrijden te volgen. Het is, hoe bijzonder ook, niet de bedoeling om langs het veld de wedstrijden te bekijken.


Voor het verkrijgen van een CTB (het groene vinkje) hebben we een scanpaal geplaatst bij de ingang van het clubhuis. Binnenkort, bij de start van het zaalseizoen, zal er ook een scanpaal worden geplaatst bij de toegang van de zaalhockeyhal.


Ter info: voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn geldt dat zij geen CTB hoeven te tonen als ze er zijn voor het uitoefenen van hun functie. Denk hierbij aan scheidsrechters, trainers, coaches en vrijwilligers.


Natuurlijk gelden voor iedereen de basisregels:

·         Wassen: Was vaak je handen, hoest en nies in je elleboog.

·         Afstand: Houd 1,5 meter afstand, schud geen handen.

·         Luchten: Zorg voor voldoende frisse lucht.

·         Testen: Klachten? Blijf thuis en laat je testen, ook als gevaccineerd bent.


Leuker kunnen we het niet maken.


Bestuur OHC Bully

Eelco, Gert, Herman, Maarten en Tijs


 


terug naar vorige scherm