Contributie seizoen 2023 – 2024 vastgesteld
12-5-2023  | 

In de Algemene Ledenvergadering van woensdag 10 mei 2023 hebben de leden ingestemd met de door het bestuur voorgestelde contributieverhoging voor seizoen 2023 – 2024. Ondanks de soms fors gestegen inkoopprijzen, is het de penningmeester gelukt om uit te gaan van een relatief geringe contributieverhoging van € 10 per seizoen.


terug naar vorige scherm