Informatie over O.H.C. Bully
Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 (jeugd) lid worden en dan ... (1)
 Afgelastingen / Onvoldoende spelers (1)
 AVG - privacy (1)
 Contributies (1)
 De ideale hockeycarière bij Bully (1)
 Einde lidmaatschap (1)
 Handboek website (2)
 Hoe selecteert Bully in de jeugd? (1)
 Huishoudelijk reglement - Statuten (2)
 Huisregels accomodatie (1)
 K.N.H.B. Informatie (1)
 K.N.H.B. Spelregels (1)
 K.N.H.B. Spelregels achttal hockey (1)
 K.N.H.B. Spelregels drietal hockey (1)
 K.N.H.B. Spelregels zestal hockey (1)
 Scheidsrechters (1)
 Tips voor coaches (jongste) jeugd (1)
 Toernooien (1)
 Wedstrijdsecretariaat (2)

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Afgelastingen / Onvoldoende spelers
Afgelastingen / Onvoldoende spelers ? 

Wat te doen indien een team onvoldoende spelers bij elkaar kan krijgen

Indien een aanvoerder of coach onvoldoende spelers bijeen kan krijgen voor een wedstrijd (minimaal 8 bij het begin), wordt eerst de betreffende coördinator van de TC ingelicht. Deze zal proberen het team met spelers uit andere teams compleet te maken. Zijn er dan nog niet genoeg spelers dan wordt met toestemming van de TC het wed­strijdsecretariaat geïnformeerd. Dit moet echter wel nog op tijd gebeuren. Het wedstrijdsecretariaat belt dan met de tegenstander, de barcommissie en de scheidsrechters.

       Overigens krijgt het team dat een door de K.N.H.B. vastgestelde wedstrijd niet speelt altijd een boete van € 75,00 en drie punten in mindering. De niet gespeelde wedstrijd moet echter altijd ingehaald worden. Een verlies van 5-0 voor het niet opgekomen team invullen op het wedstrijd formulier is dus zinloos en verwarrend.

 

In bepaalde omstandigheden is het mogelijk, indien voorzien wordt dat een team niet compleet te krijgen is, de wedstrijd eerder te spelen dan vastgesteld is. Hiervoor is overeenstemming nodig met de tegenstander en natuurlijk moeten veld en clubhuis beschikbaar zijn. Dit is overigens alleen effectief als ruim van te voren overlegd wordt. Aan het begin van de herfst of voorjaarsvakantie iets voor die zelfde vakantie proberen te wijzigen is zinloos. Het wedstrijdsecretariaat zal in zulke gevallen proberen de aanvoerders van het betreffende team en de tegenstander direct met elkaar in contact te brengen om datum, tijd en plaats af te spreken. De af te spreken datum moet altijd eerder zijn dan de door de Bond vastgestelde datum. De aanvoerders geven hun afspraken door aan het wedstrijdsecretariaat, dat op zijn beurt de competitieleiding van de Bond informeert, bevestigt naar de tegenstander en zorgt voor publicatie in het Bulletje. Voor standaard teams is altijd toestemming van de Bond nodig!

      

       Nog een tip voor de aanvoerders: Maak met uw teamgenoten goede afspraken voor het hele seizoen. De  meeste evenementen die verhinderingen veroorzaken (wintersport, vakanties, carnaval, jazzfestival, schoolexcursies, etc) zijn dan al bekend en vormen dus geen reden om de wedstrijd dan maar niet door te laten gaan. Houdt er ook rekening mee dat op reservedagen gespeeld moet kunnen worden.

 

Wat te doen bij afgelastingen

Het aflasten van wedstrijden kan ook gebeuren. Het wedstrijdsecretariaat is op speeldagen altijd vanaf 8.00 uur tot ca 9.30 uur bereikbaar voor afzeggingen, niet voor nodeloze telefoontjes. Bel dus niet om te vragen of er een afgelasting is; geen bericht is geen afgelasting. Hoe meer telefoontjes binnenkomen des te minder snel kunnen de aanvoerders bereikt worden met de kans dat men dan al vertrokken is.

 

     Bij afgelastingen worden onmiddellijk de aanvoerders en coaches (jeugd) gebeld en zo nodig de tegenstander. Zij zorgen voor een systeem van afbellen binnen hun team. Is een aanvoerder onbekend of onbereikbaar dan wordt de betreffende TC coördinator gebeld of als deze ook niet bekend is de voorzitter TC. Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor  het afbellen van de bondsscheidsrechters en van degene die scheidsrechterverantwoording heeft. Deze zorgt voor de berichtgeving naar de club scheidsrechters. In enkele gevallen wordt ook de barcommissie geïnformeerd.

 

     Bij onweer, hevige sneeuwval dat op de velden blijft liggen of bij een veld dat als gevolg van bevriezing en dooi spiegelglad is kan en mag er niet op de velden gespeeld worden. De beheer commissie neemt de uiteindelijke beslissing of er gespeeld mag worden ja of nee. Bij regen gaan de wedstrijden en trainingen altijd door.

 

Ook het wedstrijdsecretariaat is wel eens afwezig. In dat geval wordt desnoods op de morgen van de speeldag gebeld. Wij dienen in geval van problemen altijd van te voren op de hoogte te zijn.